blog-grid

Закон за правната помощ

  • април 26, 2019

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда правната помощ по наказателни, граждански и административни дела пред всички съдебни ин...

Read More read-more
blog-grid

Закон за адвокатурата

  • април 26, 2019

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда придобиването и загубването на адвокатски права, упражняването и организацията на адвок...

Read More read-more

Категории

Последни новини

Контакти

Адвокат Кремена Кулчева
ж.к. "Хиподрума" бл. 132,
вх. Б, ет. 3, ап. 78
София, 1612