Осъдиха на първа инстанция една от водещите банки у нас…

Осъдиха на първа инстанция една от водещите банки у нас за неоснователно повишаване на лихвения процент по Договор за ипотечен кредит.

През 2004г. водеща банка отпуска на ищците ипотечен кредит, чийто погасителни вноски те внасятдобросъвестно. В срока на действие на Договора банката, едностранно и без съгласие на ищците, повишава първоначално определената лихва, което дава отражение и върху размера на дължимата от кредитополучателите месечна погасителна вноска.

Тъй като вноската става непосилна, ищците се обръщат към адв. Кулчева, която завежда дело срещу банката пред Софийски районен съд. Врешението си първоинстанционният съд приема, че клаузите в Договора за ипотечен кредит, на база които банката увеличава едностранно договорената лихва, са нищожни. На това основание съдът е осъдил банката да възстанови на ищците разликата между реално погасения и действителния размер на дължимата възнаградителна лихва.

Решението на съда подлежи на обжалване.

Related Post