blog-grid

Закон за правната помощ

  • август 11, 2022

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда правната помощ по наказателни, граждански и административни дела пред всички съдебни ин...

Read More read-more

Категории

Последни новини

Контакти

Адвокат Кремена Кулчева
жк Бели брези, ул. Кюстендил №21,
ет. 1, офис 19, София