Ние предлагаме правно обслужване при изготвяне на различни видове договори, заедно с приложенията към тях, както и представителство при сключването им: изготвяне на конкретен договор, в съответствие с желанията на клиента, консултации във връзка със ключване на договори в областта на гражданския и търговски оборот, съдействие при доброволно и извънсъдебно уреждане на договорни отношения и водене на преговори за постигане на споразумения.

Предлагаме изготвянето на всички видове граждански и търговски договори.

При сделки с недвижими имоти предлагаме: проверка и анализ на наличните документи, оказване на съдействие пред нотариус, пред местните или държавни административни органи, консултиране по правни сделки относно придобиване на недвижими имоти, изготвяне на предварителен и окончателен договор за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот.