Адвокат Кремена Кулчева предлага представителство пред данъчната администрация на български и чуждестранни инвеститори в редица области, като: консултации относно приспадане на разходи, данък при прехвърляне на недвижим имот, данък върху прираста от капитал, корпоративно и индивидуално данъчно облагане, данъчна регистрация на чуждестранни инвеститори, процесуално представителство пред данъчните власти за изготвяне и подаване на административни и съдебни жалби срещу незаконни действия от страна на данъчната администрация и други.

Адвокат Кремена Кулчева предлага представителство пред данъчната администрация на български и чуждестранни инвеститори в редица области