Регистрацията на търговска марка представлява на практика, придобиването на изключително право върху знак, който отличава стоките и услугите на един производител или търговец от тези на друг.

Ние предлагаме консултиране във връзка със заявяване и регистрация на търговски марки в Патентното ведомство на Република България, европейска търговска марка и международна търговска марка. Предлагаме процесуална защита от специалист по търговски марки в съда при колизия на интереси.

Регистрацията на търговска марка представлява на практика, придобиването на изключително право върху знак, който е способен да отличи стоките и услугите на един производител или търговец от тези на друг.

Според своето териториално действие, търговските марки могат да бъдат регистрирани, като Регионална (Европейска търговска марка), Национална търговска марка и Международна търговска марка.

Предлагаме и защита на вашите права, като притежател на марката в съда, прокуратурата и пред Патентно ведомство, чрез адвокат, специализиран в спорове, касаещи търговски марки