Ние предлагаме представителство и посредничество при събиране на вземания, преговори с търговски дружества с цел погасяване на задължения, сключване на споразумения за окончателно изплащане или разсрочено разплащане, пред лоши длъжници, търговски спорове, неизплатени фактури и други.

Предлагаме представителство за събиране на вземания, задължения и дългове от юридически лица
При невъзожност да бъде постигнато извънсъдебно споразумение, представляваме клиентите си в различни видове съдебни производства срещу насрещната страна. Още информация по темата, бихте могли да видите на нашия сайт за събиране на вземания: http://www.dulgove.com