Цените са съобразени с Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ЦЕНА

Ако не виждате цена по въпроса, който ви интересува, моля изпратете вашето запитване