ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

blog-grid

Закон за търговския регистър

  • юни 17, 2024

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. Този закон урежда търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър, както и действието на вписванията, заличаванията и обявяванията ...

Read More blog
blog-grid

Закон за правната помощ

  • юни 17, 2024

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда правната помощ по наказателни, граждански и административни дела пред всички съдебни инстанции. Чл. 2. Правната помощ по този закон се осъществява от адвокат...

Read More blog
blog-grid

Закон за адвокатурата

  • юни 17, 2024

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда придобиването и загубването на адвокатски права, упражняването и организацията на адвокатската професия, както и учредяването и прекратяването на адвокатс...

Read More blog