Услуги

Данъчно право

Система от правни норми установяващи вида и размера на данъците

Вещно право

Регламентират правото на собственост върху вещите.

Банково право

Урежда отношения, възникващи с дейността на банковата система.