АДВОКАТ КРЕМЕНА КУЛЧЕВА

Предлагаме правни услуги и консултации за физически и юридически лица в България и чужбина.


Правните услуги и консултации, които предлагаме, имат една цел и това е: успехът на нашите клиенти. Адвокатската услуга е ваше конституционно и законно право на защита и помощ, независимо дали става дума за вас или вашето търговско дружество или организация.

Ако желаете професионално юридическо съдействие, ние ще ви осигурим качествено правно обслужване за различни казуси, довършване на проекти, административни процедури, преговори, процесуално представителство и други.
Кремена Кулчева
Адвокат
Освен представителство в съда, ние съдействаме при реализиране на сделки с недвижими имоти, преговори, регистрация на предвидените в закона търговски дружества, търговски преобразувания, налагане на обезпечения и други.

Ние имаме нужния опит да ви консултираме и съветваме за различни области на бизнеса и това, как да го практикувате според дадените ви от закона права, като нашата крайна цел е постигане на правилни и законни решения с цел постигане на определен правен резултат.
459Спечелени дела

715Обжалвания

218Регистрации

1,528Консултации