Тълкувателно дело на ВКС и ВАС

Предстои новото съвместно тълкувателно дело на ВКС и ВАС, относно дали е недопустимо или нищожно решението на административен съд, гледайки дело на граждански съд и обратното.

Формулировката на въпроса е „Какъв е порокът на съдебен акт, постановен от съд, който не е компетентен по правилата на подведомствеността, разпределящи делата между гражданските и административните съдилища?“ а проверката е установила противоречива практика в двете върховни съдилища.

Докладчици по съвместното дело ще бъдат Таня Вачева от ВАС и Пламен Стоев от ВКС.

Посочени са редица решения и определения, в които се застъпва тезата, че такъв съдебен акт е нищожен, защото е постановен от некомпетентен орган.

Related Post