Брачният договор представлява споразумение в писмена форма, сключвано между съпрузите, определяйки и изяснявайки имуществените отношения между тях, подялбата на собственост и издръжката.

Брачният договор представлява споразумение в писмена форма, сключвано между съпрузите, определяйки и изяснявайки имуществените отношения между тях, подялбата на собственост и издръжката.

Брачните договори станаха възможни в България с влизането в сила на Семейният кодекс от 1 октомври 2009 г. Въпреки скромния си старт, услугата става все по-популярна, като в повечето случаи бъдещите съпрузи решават да сключат брачен договор, когато единият от тях разполага със значително по-голямо имущество от другия или има значителен доход